ระยะเวลาของการผลิตงานพิมพ์

ระยะเวลาในการผลิตงานพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับสเปคงานที่ได้รับมา าเป็นงานพิมพ์อย่างเดียวก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน อาจจะมีการยืดหยุ่นหรือล่าช้าก็เป็นไปได้..