ระยะเวลาของการผลิตงานพิมพ์

ระยะเวลาในการผลิตงานพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับสเปคงานที่ได้รับมา าเป็นงานพิมพ์อย่างเดียวก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน อาจจะมีการยืดหยุ่นหรือล่าช้าก็เป็นไปได้..

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์หลังการใช้งาน

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลย มันจะช่วยทำให้เครื่องพิมพ์ของเราสะอาด เป็นเครื่องพิมพ์ที่ดีและพร้อมใช้งาน ได้ดีมีประสิทธิภาพ ..