Zipper bag (3)

ถุงซิปกับผลิตภัณฑ์อาหาร


Zipper bag (1) Zipper bag (2)

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญ การเลือกใช้ถุงซิปล็อคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบรรจุอาหารที่ดี เพราะถุงประเภทนี้สามารถที่จะช่วยเพิ่มอายุในการเก็บอาหารได้เป็นอย่างดี เท่านั้นยังไม่พอถุงซิปล็อคก็ยังเป็นถุงฟอยล์ที่ยังช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้เป็นอย่างดี เพราะกว่าการใช้ถุงประเภทนี้อากาศซึมเข้าไปน้อยมากทำให้กระบวนการที่จะทำให้เกิดสารพิษในอาหารก็แทบไม่มีเลย

ถุงซิปล็อค

โดยปากถุงก็จะมีซิปล็อคในการเปิดปิดถุง เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของสินค้าที่อยู่ข้างใน และที่ดีไปกว่านั้นการเลือกใช้ถุงซิปล็อคยังสามารถที่จะเพิ่มอายุในการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การใช้ถุงประเภทนี้จะทำให้อากาศเข้าไปในถุงได้น้อยลง ซึ่งทำให้สินค้าที่อยู่ในถุงแทบไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของการถนอมอาหารได้เป็นอย่างดี ถุงซิปล็อคก็ยังสามารถที่จะช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อีกด้วย เพราะถ้าอาหารที่เป็นของร้อนๆ และมีไขมันสูงเช่น ขนมต่างๆ จะต้องมีการใส่สารวัตถุเจือปนต่างๆ ซึ่งถ้ากินบ่อยๆ มันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราหันมาใช้ถุงซิปล็อคที่มีอากาศผ่านได้น้อยก็จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงของไขมันกับน้ำมันได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ถ้าร้านค้าคนไหนหรือผู้ประกอบการคนไหนสนใจสามารถที่จะสั่งให้ทางโรงพิมพ์จัดทำถุงประเภทนี้ได้

อาหารที่อยู่ในถุงของเราก็จะปลอดภัยไร้กังวล แถมในทุกวันนี้ถุงซิปล็อคก็ยังเป็นถุงที่กำลังนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่เป็นหน้าใส เพราะถ้าเราใส่อาหารลงไปก็จะทำให้สินค้าของเราดูเด่นน่าซื้อน่าลองรับประทาน ซึ่งการสั่งซื้อถุงก็ควรที่จะเลือกให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยตามโรงพิมพ์ทั่วไปก็มีให้เลือกมากมายหลายเจ้าแต่เชื่อเถอะครับว่าการที่เราเลือกโรงพิมพ์ที่ดี สินค้าที่เราสั่งไปก็จะออกมาได้คุณภาพตามที่เราต้องการได้ ทุกวันนี้ถุงซิปล็อคก็ยังสามารถที่จะพิมพ์ลวดลายต่างๆ และพิมพ์โลโก้ต่างๆ ได้อีกด้วย

admin T