ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องอาหาร

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องอาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์กับการใช้งาน ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในด้านอำนวยความสะดวก ทำให้เวลารับประทานอาหารหรือขนมก็ง่ายขึ้น

การใช้งานพลาสติก

แม้ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหากใช้งานเท่าที่จำเป็น จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใส่อาหาร จะต้องเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าหากเลือกใช้พลาสติกที่เป็นพิษต่อร่างกาย ก็อาจจะส่งผลทำให้ได้รับสารตกค้างและทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องอาหาร 02

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใส่อาหาร

  1. โพลิเอทิลีน หรือ PE

พลาสติกชนิดนี้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้งานมากที่สุดและมีราคาที่ถูกที่สุด เพราะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใส่อาหารชนิดนี้นั้นก็จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำเป็นอย่างมากเลยทำให้ต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ไม่ได้แพงเลย

  1. โพลีโลพีลีน หรือ PP

พลาสติกชนิดนี้ เป็นพลาสติกที่มักนำมาใช้ในรูปของฟิล์ม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวก็จะมีความใสสามารถที่จะป้องกันความชื้นต่างๆ ได้ดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ PE เป็นอย่างมากอีกด้วย แต่ไม่สามารถที่จะททความร้อนได้ดีสักเท่าไร

  1. โพลีเอทิลีน หรือ PET

พลาสติกชนิดนี้ เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของความใส สามารถที่จะป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้เป็นอย่างดี ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีเป็นอย่างมากและที่สำคัญ ก็ยังสามารถที่จะป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี และที่เด็ดไปกว่านั้น มันเป็นพลาสติกที่มีความเหนียวสูง มักจะเป็นพลาสติกชนิดนี้ในรูปแบบขวดน้ำดื่ม ถาดอาหาร เป็นต้น

  1. โพลีไวนิล คลอไรด์ หรือ PVC

พลาสติกชนิดนี้ เป็นพลาสติกที่ใช้สารเติมแต่ง จึงทำให้ปรับคุณสมบัติได้ตามที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมนำมาผลิตเป็นพวก ขวด และถาดใส่อาหารชนิดต่างๆ

  1. โพลีสไตรีน หรือ PS

พลาสติกชนิดนี้ เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ใส และ มันวาวเป็นอย่างมาก โดยจะมีน้ำหนักที่เบา แต่ไม่ค่อยสามารถป้องกันอะไรได้สักเท่าไร นิยมนำมาผลิตเป็นพวก ถาด โฟม และ แก้วน้ำ

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องอาหาร 01

ทั้งหมดนี้เป็นประเภทของพลาสติกที่มักจะนิยมนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร โดยแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ควรที่จะต้องเลือกรูปแบบให้มันตอบโจทย์กับสินค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความเหมาะสมและตอบโจทย์กับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

admin T