ป้ายกล่องไฟดีอย่างไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อร้านค้า

ป้ายกล่องไฟหรือกล่องไฟก็คือป้ายที่ทำมาจากวัสดุหลากอย่างแต่หลักๆ ก็จะมีไฟเป็นรูปแบบ LED เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ